ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 27/3/2024 ως σήμερα)

Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 25/20.05.2024 (Α. Π.: 704792)
Λήξη της ασφάλισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 24/14.05.2024 (Α. Π.: 679812)
Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 5078/2023. 

Οδηγός e-ΕΦΚΑ (01/05/2024)
e-ΕΦΚΑ: Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις: Δήλωση Απασχόλησης Συνταξιούχων - Ασφάλιση – Εισφορές Συνταξιούχων με Μη Μισθωτή Απασχόληση. 

e-ΕΦΚΑ Α. Π.: οικ. 638395/30.04.2024
Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009. 

e-ΕΦΚΑ Α. Π.: 631935/29.04.2024
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., από 01.01.2017, σύμφωνα με τον ν.4387/2016, όπως ισχύει.  

e-Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ. 627714/29.04.2024
Τροποποίηση ρύθμισης Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023. 

e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 603835/24.04.2024
Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2024 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 

Αρ. 598105/23.04.2024
Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2024. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 23/19.04.2024 (Α. Π.: 583348)
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ με οφειλές έως 100€. 

e-ΕΦΚΑ Α. Π.: 576697/18.04.2024
Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 22/15.04.2024 (Α. Π.: 549935)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 21/15.04.2024 (Α. Π.: 551084)
Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 20/12.04.2024 (Α. Π.: οικ. 545993)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΑΙΓΥΠΤΟΥ. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 19/10.04.2024 (Α. Π.: 528573)
Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης. 

e-ΕΦΚΑ Α. Π.: 530132/10.04.2024
Παροχή οδηγιών για την απόδοση και τη λειτουργία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 

e-ΕΦΚΑ Α. Π.: 515521/09.04.2024
Διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων για την αξιολογική περίοδο 2023 – Εφαρμογή Επικύρωσης Στόχων 2023 – Παράταση προθεσμίας. 

e-Ε.Φ.Κ.Α. Εγκύκλιος 18/08.04.2024 (Αρ. Πρωτ. 509835)
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 17/04.04.2024 (Αρ. Πρωτ. 514292)
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών. 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 16/03.04.2024 (Α. Π.: 490574)
Προσθήκη αρμοδιοτήτων στα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων και στις Διοικητικές Επιτροπές του e – ΕΦΚΑ αναφορικά με την κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση και τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης κατά μήνα, των μελών Σωματείων, Συνεργατικών και Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών των κεφαλαίων Η΄, Θ΄, Ι΄ ,ΙΑ΄ και ΙΓ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

e-ΕΦΚΑ Α. Π.: 486354/03.04.2024
Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. 

e-ΕΦΚΑ Α. Π.: 490359/03.04.2024
Προσθήκη αρμοδιοτήτων στα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων και στις Διοικητικές Επιτροπές του e – ΕΦΚΑ αναφορικά με την κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση και τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης κατά μήνα, των μελών Σωματείων, Συνεργατικών και Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών των κεφαλαίων Η΄, Θ΄, Ι΄ ,ΙΑ΄ και ΙΓ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.