ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 22/5/2024 ως σήμερα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ EPΓAΣIAΣ
Σ.Σ.Ε. Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης : 1/10.06.2024
Σ.Σ.Ε. (7.6.2024) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (τριετής). 

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/28.05.2024
Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πόσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. 

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 9/24.5.2024
Σ.Σ.Ε.(23.5.2024) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Ι.Δ., όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του Ν.3429/2005. 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Αρ. πρωτ. 40220/15.07.2024
Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. 

Αριθμ. 39686/10.07.2024
Ειδική άδεια και παροχή προστασίας της μητρότητας για όλες τις μισθωτές του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα ασφάλισης ασθένειας μισθωτών. 

Α.Π. 37271/21.06.2024
Οδηγίες για την Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. 

Αριθμ. 37378/21.06.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33919/29.5.2024 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2024-2025, με Επιταγή Κοι- νωνικού Τουρισμού» (Β’ 3071). 

Αρ. πρωτ. 35814/11.06.2024
Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. 

Αριθμ. 34482/03.06.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2.2897/22-07-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης - ΥΠΥΤ)» (Β’ 4003). 

Αριθμ. πρωτ.:34666/03.06.2024
Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. 

Αριθ. Πρωτ. : Φ51020/34461/31.05.2024
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 5078/2023 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. 

Αριθμ. 33919/29.05.2024
Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2024-2025, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. 

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 33195/23.05.2024
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/257/οικ.13090/15.07.2024
Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο του καύσωνα. 

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058/10.06.2024
Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα. 

Αριθμ. 134585/05.06.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.47563/4181/06-08-2014 (Β’ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)». 

Α.Π.: 43858/27.05.2024
Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 ν. 3463/2006).  

ΟΑΕΔ
Αρ. Πρωτ. 803683/12.07.2024
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2024 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ eΕΦΚΑ - ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024 - 2025. 

Αριθμ. απόφ. 1864/64/04.07.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1430/26/1.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (Β’ 1446) . 

Α.Π. : 727787 / 25.06.2024
Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 8/2024 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων – Ανέργων περιόδου 2024 - 2025. 

Αρ. Πρωτ.:668401/07.06.2024
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18 – 29 ΕΤΩΝ. 

Αρ. Πρωτ. 648479/ 03.06.2024
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2024 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.