ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 19/8/2019 ως σήμερα)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ EPΓAΣIAΣ
Αριθμ. 2242.5-1.5/67403/2019/17.09.2019
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2019. 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Αρ. Πρωτ. 45417/Δ1.15042/10.10.2019
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αναφορικά με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 

Αριθ. Πρωτ. : Δ15/Δ/42677/1125/08.10.2019
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. 

Αριθμ. 44568/Δ1.14795/07.10.2019
Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Αρ.Πρωτ: Φ.80000/30705/Δ.16/778/02.10.2019
Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους. 

Αριθ. Πρωτ. : 80320/42862/Δ18.2718/01.10.2019
Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ. 

Αριθμ. 43400/3824/30.09.2019
Παράταση προθεσμίας του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). 

Αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27.09.2019
Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού. 

Αρ . Πρωτ.: Φ10042/6020/152/25.09.2019
Αναφορικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων κλάδου κύριας σύνταξης επί αποδοχών στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών. 

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/69747/Δ16.5/19.09.2019
Διόρθωση Παραδείγματος 8 της υπ. αρίθμ. Φ.80020/οικ.26004/Δ15.403/26-9-2017 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΙ8Ρ465Θ1Ω-ΒΥΛ). 

Αριθμ. Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183/17.09.2019
Έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και δ.δ. «Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.». 

Αριθ. Πρωτ. : Δ15/Δ΄/27401/729/13.09.2019
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από: α) τις πλημμύρες της 27ης και 28ης Νοεμβρίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (εκτός επαγγελματικών χρήσεων), β) ...... 

Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019
Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολήςεντύπων αρμοδιότητας Σώματος ΕπιθεώρησηςΕργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 

Αριθμ. Δ11/32052/1339/13.09.2019
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες των ατόμων που απώλεσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019. 

Αριθμ.πρωτ. Δ11/39766/1927/10.09.2019
Προϋποθέσεις αδειοδότησης ΚΔΑΠ.  

Αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.28662/901/02.09.2019
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). 

Αριθμ. 424/30.08.2019
Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.). 

Αριθμ. Δ. 15/Δ’/οικ. 37203/975/23.08.2019
Διεύρυνση της χρονικής περιόδου ρύθμισης και παράταση της περιόδου αναστολής που προβλέπονται από την Δ.15/Δ7οικ.9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργική απόφαση για επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης. 

Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.36531/129/20.08.2019
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. 

Αριθ.Πρωτ: Φ.21250/31676/Δ16.1111/20.08.2019
Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ . 

Αριθμ.. Πρωτ.: οίκ. 36542/1007/19.08.2019
Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). [Οδηγίες σχετικά με την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης] 

ΟΑΕΔ
Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση 11/2019
Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2019. 

ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ. 70080/12.09.2019
Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2019, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει. 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.