ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. : 277256/02.06.2023

Δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ασφαλισμένων π. ΤΑΠΕΑΠΙ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132169308
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 27,ΤΚ.10439
email:tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr

Αρ. Πρωτ. : 277256

Ημ/νία : 02/06/23

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Αχαρνών 27, Τ.Κ. 10439 Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ασφαλισμένων π. ΤΑΠΕΑΠΙ».

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αρ 50223/17.05.2023 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ.

Ως γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 1 του καταστατικού του τ. ΤΑΠΕΑΠΙ:

« Ησφαλισμένοι του Ταμείου, δικαιούνται σύνταξης γήρατος ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον εστερήθησαν της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος των (προπονηταί- αναβάται) ή απελύθησαν της υπηρεσίας των (λοιποί ασφαλισμένοι) και έχουν κατά το χρόνο απολύσεως των πραγματοποιήσει 25ετή (7.500 ημέρες εργασίας) πραγματική εν ασφαλίσει υπηρεσία». Με την εγκύκλιο 2/2016 του τ. ΟΑΕΕ, κατόπιν σχετικών οδηγιών του εποπτεύοντος Υπουργείου ( Φ.10035/οικ.54871/1270/23.12.2015 έγγραφο), γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις της υποπ.Ε3 της παρ.

Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/τΑ’/14.08.2015), περί σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, για κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι για ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠΕΑΠΙ που δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και 18.08.2015 (στέρηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης), τίθεται πλέον ηλικιακό κριτήριο, αρχής γενομένης από το 55ο έτος και αυξανόμενο σταδιακά ως το 62ο, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της Υπ. Απόφασης Φ.11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 και είχαν παρατεθεί σχετικά παραδείγματα.

Με αφορμή εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας με το υπ’ αρ 1607776/07.05.2021 έγγραφο διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του μας γνώρισε ότι στη μεταβατική αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπ.Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 δεν εμπίπτουν όσοι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι και 18.08.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας στέρησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης λόγω γήρατος.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, τόσο για αιτήματα που θα υποβληθούν από τη λήψη του παρόντος και εφεξής, όσο και επί εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων ή αιτημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις με επιφύλαξη.

Συν: Το υπ’ αρ 50223/17.05.2023 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671