ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54024/1056/16.05.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 απόφασης «Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β’ 3373).

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54024/1056

(ΦΕΚ Β΄ 3330/19.05.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 απόφασης «Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β’ 3373).

Λήψη αρχείου σε ΦΕΚ

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671