ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. οικ. 23350 ΕΞ 2023/11.05.2023

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία ΑΜΚΑ» και «Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου - γονέα» της Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E. σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Αριθμ. οικ. 23350 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β΄ 3221/17.05.2023)

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία ΑΜΚΑ» και «Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου - γονέα» της Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E. σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Λήψη αρχείου σε ΦΕΚ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671