ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52465/776/12.05.2023

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/49768/740 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος ’’Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα’’ που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3049).

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52465/776

(ΦΕΚ Β΄ 3164/12.05.2023)

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/49768/740 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος ’’Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα’’ που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3049).

Λήψη αρχείου σε ΦΕΚ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671