ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. : 207804/26.04.2023

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (Δ.Σ.Κ.Α.): Α. Έκδοση και παραλαβή βεβαιώσεων προσδιορισμού της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Φορητό Έγγραφο Α1 και αντίστοιχες βεβαιώσεις Δ.Σ.Κ.Α. Β. Χορήγηση και αναζήτηση προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης: Ε205/Ρ5000 και αντίστοιχες βεβαιώσεις Δ.Σ.Κ.Α. Γ. Διαχείριση των Φορητών Εγγράφων U1 και U2.

 

Αρ. Πρωτ. : 207804

Ημ/νία : 26/04/23

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (Δ.Σ.Κ.Α.): Α. Έκδοση και παραλαβή βεβαιώσεων προσδιορισμού της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Φορητό Έγγραφο Α1 και αντίστοιχες βεβαιώσεις Δ.Σ.Κ.Α. Β. Χορήγηση και αναζήτηση προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης: Ε205/Ρ5000 και αντίστοιχες βεβαιώσεις Δ.Σ.Κ.Α. Γ. Διαχείριση των Φορητών Εγγράφων U1 και U2

Λήψη αρχείου

Συνημμένο 1

Συνημμένο 2

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671