ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 31/21.04.2023 (Αρ. Πρωτ. 205233)

Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91 /τ. A ΄/13-4- 2023).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e
-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού
Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10559
Τηλ: 2103270546, 525
Email: d.nom.syntefapdt@efka.gov.gr

Αθήνα, 21/4/2023

Αρ. Πρωτ. : 205233

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΚΟΙΝ: Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346

Θέμα : « Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91 /τ. A ΄/13-4- 2023) »

Σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 χορηγείται αύξηση στα επιδόματα σε άτομα με αναπηρία που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 το επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007 που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι του τέως Δημοσίου και το οποίο χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%) από την 1/5/2023.

Διευκρινίζουμε ότι η βάση υπολογισμού του εξακολουθεί να συναρτάται με τον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016. Παρακαλούμε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής.

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΙΣΜΗΝΗ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671