ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθμ. 59054 ΕΞ 2023/12.04.2023

Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 79823ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT)» (Β’ 3264).

 

Αριθμ. 59054 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β΄ 2567/20.04.2023)

Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 79823ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal ( VLT )» (Β’ 3264).

Λήψη αρχείου σε ΦΕΚ

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671