ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Ε.2026/13.04.2023

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β΄, Κεφαλαίου Α΄ «Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών», του ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄77) και της Α.1047/2023 (Β΄2293) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών.

 

Ε.2026/13.04.2023

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β΄, Κεφαλαίου Α΄ «Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών», του ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄77) και της Α.1047/2023 (Β΄2293) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών.

Λήψη αρχείου

Συνημμένο - Έντυπο Βεβαίωσης Αποδέσμευσης κατά τις διατάξεις του ν. 5036/2023

Συνημμένο - Έντυπο Ανάκλησης Αποδέσμευσης κατά τις διατάξεις του ν. 5036/2023

 
Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των άρθρων 4 έως 13 του ν.5036/2023 (Α΄77) αναφορικά με τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις .

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση των ανωτέρω άρθρων, τα αποτελέσματα υπαγωγής σε αυτή καθώς και λοιπά στοιχεία της ρύθμισης .

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα με βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ ΚΕ.Β.ΕΙΣ.

 

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671