ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αριθ. Πρωτ. Φ1500/19412/716/16.09.2020

Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες: Σ. Παπαϊωάννου

Τηλέφωνο: 213 1516747

Ηλ. Ταχ.: synparoxes@ypakp.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

& ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες: Κ. Ζαγκλής

Τηλέφωνο: 213 1301151

Ηλ. Ταχ: proasf@ypakp.gr

Αθήνα, 16.09.2020

Αριθ. Πρωτ. : Φ1500/19412/716

ΠΡΟΣ:

e-ΕΦΚΑ

1. Γραφείο Διοικητή

Ακαδημίας 22, 10671, Αθήνα

2. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων

Πατησίων 22, 10677, Αθήνα

3. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

Κάνιγγος 29, 10110, Αθήνα

4. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης κα Εφάπαξ Παροχών

Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση».

Λήψη αρχείου


       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671