ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016/04.11.2016

Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016 / 20-10-2016 ΕΔΥΟ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες Ε. Μυλωνά / Α. Χρονά

Τηλέφωνο 210 6987502

Fax 210 6987504

e-mail d18a@2001.svzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944ΕΞ 2016

Αθήνα, 4/11/2016

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016 / 20-10-2016 ΕΔΥΟ.

Σε συνέχεια της εν θέματι σχετικής ΕΔΥ Ο και προτάσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της δυσχέρειας υποβολής ορισμένων δικαιολογητικών εγγράφων του κωδικού «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο» και ιδίως του ναυλοσυμφώνου και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 108 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες το ναυλοσύμφωνο δύναται να αντικατασταθεί από τη φορτωτική ή έγγραφο που αποδεικνύει την παραλαβή του εμπορεύματος προς φόρτωση, διευκρινίζεται ότι για τις κατηγορίες των φορτηγών πλοίων (04), δεξαμενόπλοιων (05) και λοιπών πλοίων (14), όταν δεν παρέχεται δυνατότητα υποβολής σύμβασης έργου/παροχής υπηρεσιών -Ναυλοσυμφώνου, δύναται κατά τον εφοδιασμό με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ να γίνουν επίσης αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. φορτωτική ναυτιλιακών μεταφορών (Bill of Lading) με κωδικό «1903» ή δηλωτικό φορτίου με κωδικό «1821» ή Cargo Manifest με κωδικό «1876» για τις περιπτώσεις πλοίων που μεταφέρουν φορτίο ή

2. δήλωση του πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου ή διαχειριστή πλοίου ή του ναυλωτή μέσω του ναυτικού πράκτορα για τις περιπτώσεις φορτηγών πλοίων/δεξαμενόπολοιων τα οποία τελούν υπό χρονοναύλωση (time charter) και παρέχουν άμεση παροχή υπηρεσίας σε τρίτους έναντι αμοιβής, ως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι με κωδικό «1877» ή

3. δήλωση του πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου ή διαχειριστή ή ναυλωτή του πλοίου μέσω του ναυτικού πράκτορα για τις περιπτώσεις φορτηγών πλοίων/δεξαμενόπλοιων που διέρχονται «transit» και δηλώνουν προορισμό συγκεκριμένο λιμάνι του εξωτερικού, με σκοπό την

ανάληψη έργου έναντι αμοιβής ή την παραλαβή εμπορευμάτων, ως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ με κωδικό «1878».

Επισυνάπτεται τροποποιημένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της εν θέματι ΕΔΥΟ ως προς τις κατηγορίες των φορτηγών πλοίων (04), δεξαμενόπλοιων (05) και λοιπών πλοίων (14).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (.pdf)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671