ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Διοικητικές Λύσεις, Μάρτιος 2009

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέματα: Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Αʼ84), Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Αʼ179), Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Αʼ222)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’- Β’- Γ’

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέματα:

-   Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α’84)

-   Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’179)

-   Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’222)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 10.3.2009

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών και δράσεων του προς  την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωσή τους και γενικά την βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη δημοσιεύει τις διοικητικές λύσεις φορολογικών θεμάτων που έχουν δοθεί από τη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) μέσα στα έτη 2006 και 2007.

Στόχος της δημοσίευσης αυτής είναι αφενός η διευκόλυνση των περιφερειακών φορολογικών αρχών και αφετέρου η έγκυρη, εμπεριστατωμένη και άμεση πληροφόρηση των φορολογουμένων μ σκοπό να αποφεύγονται οι διενέξεις και αμφισβητήσεις.

Προσδοκώντας ότι η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί άμεσα, ουσιαστικά και ποιοτικά τον πολίτη, η Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του Υπουργείου μας θα συνεχίσει να δημοσιεύει κατ’ έτος τις διοικητικές της λύσεις συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και Κράτους.

                                   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΜΠΕΖΑΣ

κατεβάστε το πλήρες αρχείο εδώ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671