ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010)

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ                    Αρ. Φύλλου 154                   7 Σεπτεμβρίου 2010

____________________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 του Συντάγματος και

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005 Α΄ 98), με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους:

1. Δημήτριο Δρούτσα του Παναγιώτη, στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών,

2. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου, στη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

3. Λουκία − Ταρσίτσα Κατσέλη του Πελοπίδα, στη θέση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

4. Ανδρέα Λοβέρδο του Νικολάου, στη θέση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

5. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη του Γεωργίου, στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

6. Χρήστο Παπουτσή του Δημητρίου, στη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

7. Μαρία − Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου του Διονυσίου, στη θέση της Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,

8. Σωκράτη Ξυνίδη του Γεωργίου, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

9. Νικόλαο Σηφουνάκη του Οδυσσέα, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

10. Φωτεινή Γεννηματά του Γεωργίου, στη θέση της Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

11. Γεώργιο Κουτρουμάνη του Σπυρίδωνα, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

12. Τηλέμαχο Χυτήρη του Γερασίμου, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,

13. Δημήτριο Κουσελά του Ηλία, στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών,

14. Δημήτριο Δόλλη του Ιωάννου, στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών,

15. Παναγιώτη Ρήγα του Θεοφάνη, στη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

16. Κωνσταντίνο Ρόβλια του Χρήστου, στη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

17. Σπυρίδωνα Βούγια του Αλεξάνδρου, στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

18. Βασίλειο Κεγκέρογλου του Αλεξάνδρου, στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

19. Άννα Νταλάρα του Γεωργίου, στη θέση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

20. Χρήστο Αηδόνη του Ευαγγέλου, στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

21. Μιχαήλ Τιμοσίδη του Ιωάννου, στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

22. Ελένη−Μαρία Αποστολάκη του Γεωργίου, στη θέση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

23. Ιωάννη Κουτσούκο του Δημητρίου, στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και

24. Εμμανουήλ Όθωνα του Όθωνα, στη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671