ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010)

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ              Αρ. Φύλλου 154              7 Σεπτεμβρίου 2010

________________________________________________________

   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 88

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

α) 37 παρ. 1 και 38 παρ. 1 του Συντάγματος και

β) 39 παρ 1 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005 Α΄ 98).

2. Τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι: Γεώργιος Παπανδρέου του Ανδρέα, από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, Λουκία − Ταρσίτσα Κατσέλη του Πελοπίδα, από τη θέση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ανδρέας Λοβέρδος του Νικολάου, από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Μαρία − Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου του Διονυσίου, από τη θέση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αικατερίνη Μπατζελή του Γεωργίου, από τη θέση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου, από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Δημήτριος Δρούτσας του Παναγιώτη, από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Σταύρος Αρναουτάκης του Φωκίωνα, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκος Μπόλαρης του Ηλία, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Νικόλαος Σηφουνάκης του Οδυσσέα, από τη θέση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γεώργιος Κουτρουμάνης του Σπυρίδωνα, από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Φωτεινή Γεννηματά του Γεωργίου, από τη θέση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μιχαήλ Καρχιμάκης του Ελευθερίου, από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Απόστολος Κατσιφάρας του Ιωάννου, από τη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Σπυρίδων Βούγιας του Αλεξάνδρου, από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

3. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι:

1. Γεώργιος Παπανδρέου του Ανδρέα, από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών,

2. Λουκία − Ταρσίτσα Κατσέλη του Πελοπίδα, από τη θέση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

3. Ανδρέας Λοβέρδος του Νικολάου, από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

4. Μαρία − Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου του Διονυσίου, από τη θέση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

5. Αικατερίνη Μπατζελή του Γεωργίου, από τη θέση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

6. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου, από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

7. Δημήτριος Δρούτσας του Παναγιώτη, από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,

8. Σταύρος Αρναουτάκης του Φωκίωνα, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

9. Μάρκος Μπόλαρης του Ηλία, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

10. Νικόλαος Σηφουνάκης του Οδυσσέα, από τη θέση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

11. Γεώργιος Κουτρουμάνης του Σπυρίδωνα, από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

12. Φωτεινή Γεννηματά του Γεωργίου, από τη θέση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

13. Μιχαήλ Καρχιμάκης του Ελευθερίου, από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

14. Απόστολος Κατσιφάρας του Ιωάννου, από τη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

15. Σπυρίδων Βούγιας του Αλεξάνδρου, από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671