ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Παρασκευή - 07/05/2010)

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Υπουργείο:  Οικονομικών
Ημερομηνία ψήφισης:    6.5.2010
Ημερομηνία κατάθεσης:   4.5.2010

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: pdf

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671