ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 119/25.09.2015)

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 119           25 Σεπτεμβρίου 2015

_______________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την εκ νέου παράταση της προθεσμίας εκκαθάρισης της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. προκειμένου να κυρωθεί η σύμβαση παραχώρησης του ιπποδρομιακού στοιχήματος μεταξύ της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και της Ο.Π.Α.Π.

A.Ε., από τη νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, και με σκοπό την αποφυγή καταγγελίας της εν λόγω σύμβασης, η οποία θα επιφέρει διακοπή της διενέργειας ελληνικών ιπποδρομιών, απώλεια θέσεων εργασίας καθώς και απώλεια εσόδων του Κράτους.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 «Οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012,... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προθεσμία της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, για την εκ του νόμου λύση και εκκαθάριση της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., παρατείνεται έως την 31.10.2015».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671