ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.06.2012)

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 141          21 Ιουνίου 2012

_____________________________________________________

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86

Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98), με πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους:

1. Δημήτριο Αβραμόπουλο του Λάμπρου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών,

2. Πάνο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτου στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,

3. Ευριπίδη Στυλιανίδη του Στυλιανού στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών,

4. Αντώνιο Μανιτάκη του Νικολάου στη θέση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

5. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

6. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο του Παναγιώτου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

7. Ευάγγελο Λιβιεράτο του Γερασίμου στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

8. Ιωάννη Βρούτση του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

9. Ανδρέα Λυκουρέντζο του Θεοφάνους στη θέση του Υπουργού Υγείας.

10. Αθανάσιο Τσαυτάρη του Σωτηρίου στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

11. Αντώνιο Ρουπακιώτη του Ευαγγέλου στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

12. Νικόλαο − Γεώργιο Δένδια του Σπυρίδωνος στη θέση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,

13. Όλγα Κεφαλογιάννη του Ιωάννου στη θέση της Υπουργού Τουρισμού,

14. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη του Δημητρίου στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας,

15. Θεόδωρο Καράογλου του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης,

16. Δημήτριο Σταμάτη του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Επικρατείας,

17. Χρήστο Σταϊκούρα του Κωνσταντίνου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

18. Χαράλαμπο Αθανασίου του Χριστόφα στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,

19. Σταύρο Καλογιάννη του Ελευθερίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

20. Κωνσταντίνο Τζαβάρα του Γεωργίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

21. Σταύρο Καλαφάτη του Αθανασίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

22. Μάριο Σαλμά του Γεωργίου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,

23. Μάξιμο Χαρακόπουλο του Παντελή στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

24. Παναγιώτη Καράμπελα του Πέτρου στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,

25. Δημήτριο Ελευσινιώτη του Αλεξάνδρου στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,

26. Μανούσο − Κωνσταντίνο Βολουδάκη του Γεωργίου στη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

27. Αθανάσιο Σκορδά του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

28. Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

29. Ιωάννη Ιωαννίδη του Δημητρίου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

30. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου του Παναγιώτου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

31. Ασημάκη Παπαγεωργίου του Αλέκου στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

32. Νικόλαο Νικολόπουλο του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

33. Φωτεινή Σκοπούλη του Νικολάου στη θέση της Υφυπουργού Υγείας,

34. Κωνσταντίνο Καραγκούνη του Ανδρέα στη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

35. Γεώργιο Βερνίκο του Αλεξάνδρου στη θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671