ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α΄ 262/16.12.2011)

Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ       Αρ. Φύλλου 262       16 Δεκεμβρίου 2011

_____________________________________________________

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να προστατευθούν, ενόψει της συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης της οικονομίας, οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις,

β) να διευκρινιστούν τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του ν.4021/2011 και να προστατευθούν οι πολίτες για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες,

γ) αα) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου,

ββ) να συμπληρωθούν άμεσα οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρ. 34 του ν. 4024/2011, σχετικά με τη θέση σε εφεδρεία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε.,

ε) αα) να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών, τόσο στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντίστοιχο προσωπικό που μετατάχθηκε σε Δήμους, με τη δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων των φορολογουμένων και μετά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 (Α΄ 175), μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) ή σε άλλο φορολογικό νόμο,

γγ) να παραταθεί η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

δδ) να θεσπιστεί άμεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισμός του ανταλλάγματος και μεταβίβαση) να χωρούν με βάση προσωρινή αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

στ) αα) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο της πρώτης λειτουργίας του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ ( ν.3918/2011 άρθρ. 17), για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, της ομαλής καταβολής των αποδοχών του συνόλου του προσωπικού που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στους κλάδους ασθένειας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ,

ββ) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων, με συμψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών,

ζ) να ρυθμιστούν περαιτέρω θέματα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφενός αποσκοπούν στην καλύτερη ρύθμιση της αγοράς με τη θέσπιση ευρύτερων κανόνων εύρυθμης λειτουργίας και αφετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο κατά τον πλέον συμφέροντα για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας τρόπο.

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναστολή πλειστηριασμών

1. Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012».

Άρθρο 2

Συμπλήρωση διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρ. 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, εδάφιο ως εξής:

«Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους του πίνακα α΄ υπολογίζεται μειωμένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρ. 53 του ν.4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος 2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εμβαδού της δομημένης επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011, επανυπολογίζεται με βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ημερομηνία και με βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, θα λογιζόταν κατά την ως άνω ημερομηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. Αν το τέλος που προκύπτει με βάση τα ως άνω στοιχεία είναι μικρότερο από το τέλος που λογίστηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου 2012. Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των τριών προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 4 του άρθρου 53 του ν.4021/2011 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το τέλος βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

Ειδικά για το έτος 2012, για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίζεται κατά την 31.3.2012 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.».

4. α. H υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αριθμείται ως υποπερίπτωση αα΄ και αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν.4021/2011, ως εξής:

«αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.».

β. Οι υποπεριπτώσεις β΄ και γ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, αναριθμούνται ως υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ αντίστοιχα.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε ο ν.4021/2011, ως εξής:

«β) σε πρόσωπο, που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και προκειμένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά τα ανωτέρω για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων της, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.».

6. Η παράγραφος 9 του άρθρ. 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για το έτος 2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε διακανονισμό ή ρύθμιση με τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασμών.».

7. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν.4021/2011, πριν από τις λέξεις «η ΔΕΗ», προστίθενται οι λέξεις «,και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού,».

β. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν.4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος και η εκτέλεση της εντολής διακοπής μπορεί να αναστέλλονται με πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, αν:

α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, ή

β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13, θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.».

8. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν.4021/2011, οι λέξεις «με εξαίρεση τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 (Α΄ 194), στις οποίες ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης.».

9. Στο άρθρ. 53 του ν. 4021/2011, προστίθεται παράγραφος 14 που έχει ως εξής:

«14. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι πράξεις του, θετικές και απορριπτικές, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στη Δ.Ε.Η. ή στον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος κατά περίπτωση.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, μπορεί, εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύματος, να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.

Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί αυτή, ο τρόπος αναθεώρησης ή ανάκλησης της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών που λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοσή της και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι ο απονέμων φορέας είναι το Δημόσιο, για τα πρόσωπα των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, το τμήμα σύνταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (A΄ 48) καταβάλλεται ταυτόχρονα με αυτό του Δημοσίου, χωρίς την οριζόμενη από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου των διατάξεων αυτών, μείωση.

Ο συμμετέχων φορέας αποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέμοντα φορέα κατά το χρόνο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, με βάση τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας του.».

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά τη λέξη «Δημοσίου», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,».

β. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά την υποπερίπτωση ββ΄ προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, νέα υποπερίπτωση γγ΄ και οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ΄ αναριθμούνται σε δδ΄ και εε΄ ως εξής:

«γγ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης τριακόσια (300) ευρώ.»

3. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, πριν τις λέξεις «η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «,χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης,».

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αντί των λέξεων «και του άρθρου 1 του ν.3986/2011 (Α΄ 152)» τίθενται οι λέξεις, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, «και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011.» .

β. Η περίπτωση αα΄ της παραγράφου 1β του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως εξής:

«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314), ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού,».

5. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα καθώς και για όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 34, υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.».

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 33 υπάγονται σε διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό του Δημοσίου.».

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.».

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης συγκεντρώνονται με ευθύνη των εργαζομένων.».

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, από 1.1.2012 σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την κατά την προηγούμενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους. Εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι κατά την ως άνω ημερομηνία εργαζόμενος πληρούσε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, τίθεται σε εφεδρεία με διαπιστωτική πράξη η ισχύς της οποίας ανατρέχει στην 1.1.2012.».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως εξής:

«Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στο φορέα προέλευσης ή υποδοχής ανά κλάδο ή ειδικότητα, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία στον ίδιο ή συναφή κλάδο ή ειδικότητα.».

Άρθρο 4

Επείγουσες διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 (Α΄141), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων με συλλογικές αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων μεταξύ φορέων υλοποίησης του Π.Δ.Ε. καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναμες.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι το τέλος κάθε οικονομικού έτους ανακατανέμονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και αντιστοιχίζονται με τις κατά φορέα, τομέα και είδος δαπάνης αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις εκδοθείσες κατά τη διάρκεια του έτους Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών.».

3. Δεσμεύσεις σε βάρος του Π.Δ.Ε. που ανελήφθησαν από την έναρξη του τρέχοντος έτους και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας πράξης κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 21 και 22 Α του ν.2362/1995, όπως ισχύουν, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν.3943/2011 (Α΄66) διαγράφονται οι λέξεις «και μέχρι 31.12.2011».

2. α. Η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, καθώς επίσης και του προσωπικού που υπηρετούσε την 31η Δεκεμβρίου 2010 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από 1.1.2011 μετατάχθηκε σε Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καταβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού γίνεται με ισόποση μείωση των πόρων των Δήμων και των Περιφερειών που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010. Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού κατά το οικονομικό έτος 2012, μεταφέρονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών τα απαραίτητα ποσά.

β. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρ. 259 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει είναι ότι οι πόροι των Δήμων που προέρχονται από τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αφορούν εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ανεξαρτήτως της οικονομικής χρήσης την οποία αφορούν.

3. Η προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 (Α΄ 175) παρατείνεται μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – Α΄ 151) ή άλλο φορολογικό νόμο.

4. Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν.3832/2010 (Α΄38) οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2011» και «μέχρι 31.12.2011» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Μέχρι 31.12.2012» και «μέχρι 31.12.2012» αντίστοιχα.

5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011, προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, τέταρτο και πέμπτο εδάφια ως εξής:

«Σε επείγουσα περίπτωση η διαδικασία υποβολής προσφορών, ο καθορισμός του ανταλλάγματος και η μεταβίβαση χωρούν βάσει προσωρινής αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αμέσως κατόπιν αναθέτει σε έναν ή δύο νόμιμους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων αποτίμησης. Εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το αντάλλαγμα λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 6

Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του (εν ενεργεία ασφαλισμένους και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ και τον ΟΠΑΔ.

11. Εφόσον με την έναρξη του πρώτου οικονομικού έτους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενεργείται μέχρι του ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις των προϋπολογισμών κλάδου υγείας του προηγούμενου οικονομικού έτους των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.

12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζημίως στις 31/12/2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η αμοιβή των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μηνιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α΄216), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ποσά.

Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ».

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί μεταξύ ΟΑΕΕ και ελεγκτών ιατρών ή ελεγκτών φαρμακοποιών και λήγουν μέχρι 31.12.2011 παρατείνονται με τους ίδιους όρους, μέχρι την ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ των διαδικασιών σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου με ελεγκτές ιατρούς ή φαρμακοποιούς.

4. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεων τους με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και η σχετική διαδικασία.

5. α. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, καθώς και της παραγράφου 3δ του ιδίου άρθρου, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στη διαδικασία συμψηφισμού της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή που θα υπαχθούν στην ανωτέρω διαδικασία αλλά δεν συμψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται με χρηματικό διακανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3816/2010 το αργότερο μέχρι 31.12.2011.

β. Οι υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), με ημερομηνία λήξεως την 22.12.2011 υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Γ.Γ.Κ.Α., να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά την ημερομηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόμενα ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασμό Τραπέζης που τους έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α.

γ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για το έτος 2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.

Άρθρο 7

Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ανήκει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, τότε για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, και δη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 8(β) του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, άμεσα οι διατάξεις του Κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/73 ΕΚ και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ αναφορικά με τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μεταφοράς, και ιδίως, τα πάγια στοιχεία, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και την ταυτότητα, την ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, την ανεξαρτησία του προσωπικού και τη διαχείριση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, το εποπτικό όργανο, το πρόγραμμα συμμόρφωσης και τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, την ανάπτυξη δικτύου και την εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις, καθώς και την εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σύνδεση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης ΥΦΑ και βιομηχανικών πελατών στο σύστημα μεταφοράς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύνανται να εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις και προϋποθέσεις που αφορούν στην οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Διαχειριστή Μεταφοράς επί τη βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση που Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και επιθυμεί να εφαρμόσει το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τότε, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:

(αα) Να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε

(ββ) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και

(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ιδίως η διαχείριση, η συντήρηση, και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, τελούν υπό το ρυθμιστικό έλεγχο της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, το Δημόσιο θα ασκεί πλήρως τα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».

3. α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (Α΄252) καταργείται και οι παράγραφοι 10 έως 12 αναριθμούνται σε 9 έως 11 αντίστοιχα.

β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, που αναριθμείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο ως παράγραφος 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες που θα συστήνονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό, εκτός από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. καθώς και τις Ε.Π.Α. που τυχόν συσταθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, άδεια διανομής φυσικού αερίου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχει παρέλθει διάστημα δέκα ετών από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και β. η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να μην έχει ιδρύσει Ε.Π.Α. με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας την περιοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες.»

4. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του ν. 2364/ 1995, η οποία προστέθηκε δυνάμει της παραγράφου 9 του ν. 4001/2011 αναριθμείται σε παράγραφο 11 και αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Το αργότερο μέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου για τη δημιουργία και λειτουργία με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της Ε.Π.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες.»

5. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Κάθε περιορισμός αναφορικά με το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) καταργείται.».

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671