ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
ΙΚΑ Γ41/17/20.05.2011

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της ασφαλιστικής ιστορίας και του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα 20 /5/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ              Αριθμ. Πρωτ. Γ41/17

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ           ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 35 659 – 52 26 226

: 210 52 15 242 – 247

FAX : 210 52 23 228

E – mail : dieforga@ika.gr

: asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της ασφαλιστικής ιστορίας και του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιχειρησιακή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ) μέσω κεντρικών δράσεων, αποτελεί πάγια επιδίωξη της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου και της ταχύτητας της εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και εργοδοτών, καθώς και της μείωσης του φόρτου εργασίας των περιφερειακών υπηρεσιών του.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία των Γενικών Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, υλοποιήθηκαν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με γνώμονα τρείς στρατηγικές κατευθύνσεις:

Α. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που να επιτρέπουν σε αξιόλογο πλήθος ασφαλισμένων ή εργοδοτών να εξυπηρετούνται χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους σε υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με παραλήπτες τρίτους φορείς, προκειμένου οι πολίτες που συναλλάσσονται μαζί τους να μην χρειάζεται να προσκομίσουν έγγραφα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – (περίπτωση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης).

Γ. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με παραλήπτη το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προκειμένου να καταργηθούν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδονται από τρίτους Φορείς (Βεβαιώσεις Ανεργίας, Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης κλπ).

Σε συνέπεια των παραπάνω, ολοκληρώθηκαν καταρχήν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν την ασφαλιστική ιστορία και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, γιατί διαγνώστηκαν ως υψηλής προτεραιότητας, δεδομένου ότι:

  • Οι ασφαλισμένοι δεν παραλαμβάνουν πλέον μέσω των εργοδοτών τα Α.Α.Λ.Α.
  • Έχει αυξηθεί η ζήτηση έκδοσης Α.Α.Λ.Α στα Τμήματα Εσόδων, με αποτέλεσμα την καθημερινή απασχόληση υπαλλήλων με διεκπεραιωτικές εργασίες σε βάρος των ελεγκτικών εργασιών.
  • Έχουν προστεθεί νέες εργασίες ελέγχου γνησιότητας Α.Α.Λ.Α, στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ζητούνται από υπηρεσίες τρίτων φορέων όπου προσκομίζονται τα Α.ΑΛ.Α..)
  • Διαπιστώνονται φαινόμενα παραποίησης Α.ΑΛ.Α (πλαστά έγγραφα).

ΙΙ. ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ηλεκτρονική διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για άντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας (ηλεκτρονική άντληση Α.Α.Λ.Α).

Μετά από συνεργασία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ηλεκτρονική άντληση του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Έτσι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής και εργασίας αλλοδαπών από τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην περιφέρειες) που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του Α.Α.Λ.Α για τον έλεγχο των ασφαλιστικών προϋποθέσεων.

Ως εκ τούτου καταργούνται τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ως προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ή ανανέωση αδείας διαμονής και εργασίας αλλοδαπών.

2. Ηλεκτρονική διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και του Ο.Ε.Ε για άντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας (ηλεκτρονική άντληση Α.Α.Λ.Α).

Μετά από συνεργασία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους φορείς των οποίων συνεισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Ο.Ε.Ε) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ηλεκτρονική άντληση του Α.Α.Λ.Α από τις περιφερειακές τους υπηρεσίες.

Έτσι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης των παροχών του κάθε φορέα δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του Α.Α.Λ.Α για τον έλεγχο των προϋποθέσεων ασφάλισης.

Μετά τα παραπάνω καταργούνται τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης από 1/1/2002 και εφεξής (κατά περίπτωση, ως προσκομιζόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση:

  • Από τον ΟΑΕΔ: Επιδομάτων ανεργίας, ειδικών βοηθημάτων ανέργων (οικοδόμοι, δασεργάτες, ηθοποιοί κλπ), επιδομάτων στρατεύσεως, οικογενειακών επιδομάτων (ΔΛΟΕΜ) και συμπληρωματικών παροχών μητρότητας.
  • Από τον ΟΕΚ: Επιδότησης ενοικίου, δανειοδότησης κλπ
  • Από τον Ο.Ε.Ε: Προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού (Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, Θεάματος, αγοράς Βιβλίων κλπ)

3. Ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης Α.Α.Λ.Α από εργοδότες, πιστοποιημένους στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (http://www.ika.gr/ )

Στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ika.gr) δημιουργήθηκε παραμετροποιημένη εφαρμογή από την οποία κάθε εργοδότης, που είναι πιστοποιημένος στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( http://www.ika.gr/), θα μπορεί να ζητήσει και να λάβει τα Α.Α.Λ.Α. των εργαζομένων του για το χρονικό διάστημα που απασχολούνται σ’ αυτόν. Ο εργοδότης δεν θα έχει τη δυνατότητα να λάβει Α.Α.Λ.Α για χρονική περίοδο που ο εργαζόμενος απασχολήθηκε σε άλλον εργοδότη.

Το Α.Α.Λ.Α θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και θα φέρει την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των δεδομένων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για λήψη παροχών από τους παραπάνω φορείς.

4. Ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης Α.Α.Λ.Α από ασφαλισμένους.

Ο ασφαλισμένος με την απογραφή του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πιστοποιείται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να αποκτά πρόσβαση στον Ατομικό του Λογαριασμό, από τον οποίο θα μπορεί να εκτυπώνει τα Αποσπάσματα που επιθυμεί. Τα Α.Α.Λ.Α αυτά θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα.

Την ίδια δυνατότητα θα έχουν και οι ασφαλισμένοι που είναι ήδη απογεγραμμένοι στο Μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., εφόσον ζητήσουν από τις υπηρεσίες Μητρώου να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που αφορούν την περίπτωση (3) και (4) θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων.

III. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους τρίτους φορείς και θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφο.

IV. ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημιουργούν προϋποθέσεις καλύτερης, αρτιότερης και ορθολογικότερης λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης και προβολής του έργου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αίρονται τα εμπόδια και οι δυσλειτουργίες της φυσικής παρουσίας των πολιτών στους χώρους του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συμβάλλουν στην ενίσχυση:

 της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τρίτων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών (μείωση κόστους), γιατί αποδεσμεύεται χρόνος από την εκτέλεση διεκπεραιωτικών εργασιών προς όφελος εργασιών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία και δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των συναλλαγών αυτών, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών.

 της διασφάλισης της γνησιότητας της ασφάλισης από φαινόμενα πλαστότητας

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες συνεχίζονται προς την κατεύθυνση της περαιτέρω απλούστευσης των διαδικασιών με επέκταση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τρίτους φορείς. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και δικαιολογητικά που εκδίδονται από τον ΟΑΕΔ (Βεβαιώσεις Ανεργίας, χρονική περίοδος τακτικής επιδοτούμενης ανεργίας κλπ) και το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πληροφορίες δημοτολογίου για γεννήσεις, γάμους και θανάτους).

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διονύσης Πατσούρης

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671